Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh
 • Tên quốc tế
  Tay Ninh Cable Car Tour Company
 • Viết tắt
  Catour
 • Trụ sở chính
  Núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn – thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại
  066.3624022 – 0663.823448
 • Fax
  0663.823448
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Dịch vụ vui chơi giải trí
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Lâm Nhi Thùy
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Trung Kiên
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Văn Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Tấn Tài
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Quang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Minh Nam
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lý Bình Hòa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Trung Kiên
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Huy Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Bích Hường
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Sinh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ