Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (TCR: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera
 • Tên quốc tế
  TAICERA Enterprise Co., Ltd.
 • Viết tắt
  TAICERA
 • Trụ sở chính
  Khu công nghiệp Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  +84-(0)61-384.15.94
 • Fax
  +84-(0)61-384.15.98
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Chen Cheng Jen
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hsu Rong Sheng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chen Wen Chin
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hsu Jong Chin
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chen Sin Siang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chen JoYuan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hsieh JanHwang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Tseng Chi Hua
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Chen Yuan Yu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Chen SuChen
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Cheng Yeu Chyi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Chen Yuan Ming
  Tổng Giám đốc
 • Lai Ping Shan
  Giám đốc Tài chính
 • Lai Ping Shan
  Kế toán trưởng
 • Trần Đình Tâm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ