Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  Sai Gon General Service Corporation
 • Viết tắt
  SAVICO
 • Trụ sở chính
  68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
 • Điện thoại
  38213913
 • Fax
  38213553
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Mai Việt Hà
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Dương Cửu Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Châu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Tâm Hòa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Thu Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Ngô Hòa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Anh Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Dương Cửu Long
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Công Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Văn Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Văn Danh
  Kế toán trưởng
 • Phan Dương Cửu Long
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ