Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh (STC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh
 • Tên quốc tế
  Book and Educational Equipment Joint Stock Company.
 • Viết tắt
  STB JSC.
 • Trụ sở chính
  223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM.
 • Điện thoại
  028 3855.46.45
 • Fax
  028 3856.43.07
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Phương tiện truyền thông
 • Ngành
  Hoạt động xuất bản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Chí Bính
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thành Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Từ Trung Đan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Phương Hảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Xuân Hiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Phương Mai
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Nhớ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Văn Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Từ Trung Đan
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Thị Thanh Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Xuân Hiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Thị Bích Hạnh
  Kế toán trưởng
 • Huỳnh Thị Bích Hạnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ