Công ty Cổ phần S.P.M (SPM: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần S.P.M
 • Tên quốc tế
  S.P.M Corporation
 • Viết tắt
  S.P.M Corp
 • Trụ sở chính
  Lô 51,Đường số 2,KCN Tân Tạo,Q.Tân Bình,Tp HCM
 • Điện thoại
  028 3750 7496
 • Fax
  028 3877 1010
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đào Hữu Hoàng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Phú Hải
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Mai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Kỷ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Hữu Khôi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Quốc Dũng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Ôn Ngọc Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Nguyễn Trường Huy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thế Kỷ
  Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Phú Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Văn Tất Chiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Công Sơn
  Kế toán trưởng
 • Bùi Công Sơn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ