Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC
 • Tên quốc tế
  SMC Trading- Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SMC
 • Trụ sở chính
  396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
 • Điện thoại
  028 38.99.22.99
 • Fax
  028 38.98.09.09
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thị Ngọc Loan
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Ý Nhi
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nakajima Junichi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bình Trọng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ma Đức Tú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Cẩm Tú
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Thị Tố Ngân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Thị Thu Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Huy Hiệp
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Kim Hồng Châu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Văn Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Ngọc Loan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Bình Trọng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Ý Nhi
  Giám đốc Tài chính
 • Đỗ Doãn Thành Công
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Bình Trọng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ