Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội
 • Tên quốc tế
  SaiGon Ha Noi Comercial Join Stock Bank
 • Viết tắt
  SHB
 • Trụ sở chính
  Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  2439423388
 • Fax
  2439410944
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Ngân hàng
 • Ngành
  Ngân hàng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Quang Hiển
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Đức Tiến
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trịnh Thanh Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Công Đoàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Quang Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Lê
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hòa Bình
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hoạt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Bích Hồng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Đức
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thanh Cẩm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Lê
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Tố Loan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Nhật Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thị Mai
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Đăng Khoa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ninh Thị Lan Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Thu Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Huy Tài
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Thị Vân
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Lê
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ