Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
 • Tên quốc tế
  Saigon Real – Estate Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Địa ốc Sài Gòn
 • Trụ sở chính
  63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh
 • Điện thoại
  38405549
 • Fax
  38405553
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Thu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Mai Thanh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Ga
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Đình Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Văn Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Khoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Kiều Minh Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Phát
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Thái Quốc Dương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ngọc Oanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thu
  Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Ga
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Đình Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Văn Phúc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trọng Giáp
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Thị Quý
  Kế toán trưởng
 • Đặng Văn Phúc
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ