Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng sông Đà (SDH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng sông Đà
 • Tên quốc tế
  Song Da Infrastructure Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  SIC.,JSC
 • Trụ sở chính
  Phòng 602, 607, nhà G10; Số 493 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại
  043 7684581
 • Fax
  043 7682972
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Văn Bẩy
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phùng Thu Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lưu Tuấn Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đại Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Ngọc Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Văn Thăng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đắc Sỹ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Bùi Học
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Quang Khải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Văn Bẩy
  Tổng Giám đốc
 • Lưu Tuấn Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Lộc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Chu Thị Ánh
  Kế toán trưởng
 • Chu Thị Ánh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ