Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà
 • Tên quốc tế
  Song Da Investment and Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Song Da IC
 • Trụ sở chính
  Lô 60-61 Khu đô thị mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Tây
 • Điện thoại
  0242112918
 • Fax
  (84 - 4) 33.820.461
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Hà Nam
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hà Sỹ Dinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Việt Khoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Thị Hạnh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trịnh Khánh Dung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lưu Quang Hưng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Lê Toản
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Cần
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Hữu Hân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Quảng Đại
  Kế toán trưởng
 • Trịnh Thị Bảo Diệp
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ