Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng số 5
 • Tên quốc tế
  Construction Joint Stock Company No 5
 • Viết tắt
  SC5
 • Trụ sở chính
  137 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 62583425
 • Fax
  028 62583426
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Văn Từ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Kinh Kha
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Quốc Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đạt Thịnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Văn Hùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thụy Thanh Quyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Từ
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Văn Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Đức Hanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thị Thu Hương
  Kế toán trưởng
 • Trần Minh Hải
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ