Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
 • Tên quốc tế
  Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TTC - BH
 • Trụ sở chính
  Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại
  +84-(0)66-375.32.50
 • Fax
  +84-(0)66-383.98.34 / 753 254
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Hồng Dương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Henry Chung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Huỳnh Ức My
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Mạnh Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Bích Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Ngữ
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Việt Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Quốc Thảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Bá Chủ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Quang Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Văn Pháp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Nguyễn Duy Khương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Thị Tô Châu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Thái Bá Hòa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Thạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Vũ Uyên Duyên
  Giám đốc Tài chính
 • Lê Phát Tín
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Thủy Tiên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ