Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu
 • Tên quốc tế
  SaoBacDau Technologies Corporation
 • Viết tắt
  SBD CORP
 • Trụ sở chính
  Lô U.14b-16a, đường số 22, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  37700968
 • Fax
  37700969
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Dịch vụ máy tính
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Anh Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Hải Thịnh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Tuyên Đức
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Hồng Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Việt Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Hào
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Thị Thúy Mai
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Minh Huấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Hồng Phong
  Tổng Giám đốc
 • Phan Việt Linh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Trường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Hải Thịnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Trần Ngọc Chương
  Giám đốc Tài chính
 • Bùi Thị Thúy Hồng
  Kế toán trưởng
 • Lê Nguyễn Anh UYên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ