Công ty Cổ phần SAM HOLDINGS (SAM: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần SAM HOLDINGS
 • Tên quốc tế
  SAM HOLDINGS Corporation
 • Viết tắt
  SAM HOLDINGS
 • Trụ sở chính
  152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
 • Điện thoại
  028 3812 2919
 • Fax
  028 3512 8632
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Thiết bị viễn thông
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Hải Dương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hồ Anh Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Lan Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chu Đức Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Thanh Thủy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Dương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Chung Thị Kiều Ngân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Việt Anh
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phương Thành Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Nữ Từ Anh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thanh Xuân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ