Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess (RGC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess
 • Tên quốc tế
  PV - Inconess Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PV -INCONESS
 • Trụ sở chính
  Thôn 4B, Xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
 • Điện thoại
  2293776460
 • Fax
  2293773645
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Du lịch & Giải trí
 • Ngành
  Dịch vụ vui chơi giải trí
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Độ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Minh Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Toàn Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Vệ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hạ Quang Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Phong Trúc Đại
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Tý
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Yên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Mạnh Toàn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đào Phong Trúc Đại
  Tổng Giám đốc
 • Lee An Hwane
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Văn Việt
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ