Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt (RAT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt
 • Tên quốc tế
  Railway transport and trade joint stock company
 • Viết tắt
  RATRACO
 • Trụ sở chính
  số 118 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3822 1680
 • Fax
  024 3822 1716
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Đường sắt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Tuấn Vinh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Thu Nga
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thế Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Chính Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Khánh Dư
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Xuân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Kim Cúc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mai Hoàng Long
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thế Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Chính Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Thu Nga
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hoàng Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Quyên
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Tuấn Vinh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ