Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
 • Tên quốc tế
  Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company
 • Viết tắt
  EVNTPC Quang Ninh
 • Trụ sở chính
  Tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
 • Điện thoại
  033 3657 539
 • Fax
  033 3657 540
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Việt Anh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Huy Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hồng Loan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Quách Vĩnh Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đăng Dung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hồ Nguyễn Phương Trâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Hoàng Yến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Văn Điện
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ngọc Diệp
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Sinh Nghĩa
  Tổng Giám đốc
 • Lê Việt Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Vũ Linh
  Kế toán trưởng
 • Lê Duy Hạnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ