Công ty Cổ phần Công trình giao thông Vận tải Quảng Nam (QTC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Công trình giao thông Vận tải Quảng Nam
 • Tên quốc tế
  Quang Nam Transportion Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  COTRACO-QNA
 • Trụ sở chính
  Số 10 Nguyễn Du - Tam Kỳ - Quảng Nam.
 • Điện thoại
  +84-(0)510-38.51.734
 • Fax
  +84-(0)510-38.52.098
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Sỹ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tuấn Anh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đoàn Văn Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Cao Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Xí
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Ngọc Hưng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Hiếu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ngọc Lễ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tuấn Anh
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Thơ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Sỹ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Cao Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Chí Thiện
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Thơ
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ