Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn (QLD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn
 • Tên quốc tế
  Lang Son Road Manegement and Contruction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn
 • Trụ sở chính
  257 Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
 • Điện thoại
  2053811605
 • Fax
  2053812930
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trương Văn Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hữu Tuân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vi Văn Dân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Ngư
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Ngô Minh Hiếu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hồng Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Hữu Tuân
  Tổng Giám đốc
 • Lộc Đức Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Vĩnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vi Văn Dân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Mai Hân
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ