Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
 • Tên quốc tế
  Pacific Petroleum Transportation Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PV Trans Pacific JSC
 • Trụ sở chính
  Tầng 3, Toà nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại
  84-8 38228546
 • Fax
  84-8 38228545
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Mai Thế Toàn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trương Minh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Quang Đông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đoàn Đình Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Mạnh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Mạnh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Minh Bằng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hà Hữu Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Bá Nghị
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Lan Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Trúc Lâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Thu Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Kim Oanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Mạnh Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Lê Trúc Lâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trọng Quý
  Phó Tổng Giám đốc
 • Khiếu Trung Trực
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Phong Phúc
  Kế toán trưởng
 • Lê Mạnh Tuấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ