Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa
 • Tên quốc tế
  Thanh Hoa Petroleum Constraction Joint stock company
 • Viết tắt
  PVC-TH
 • Trụ sở chính
  Tầng 10, tòa nhà Dầu khí, số 38A Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa
 • Điện thoại
  02373 724 668
 • Fax
  02373 757 886
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Anh Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Đức Tiến
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Đạt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Tú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Minh Phương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Ngọc Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quốc Đạt
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trung Liêm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Thị Thương
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Nhung
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ