Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí
 • Tên quốc tế
  PetroVietNam Drilling and Well Services Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PVDrilling
 • Trụ sở chính
  Lầu 4, Sailing tower, 111A Pasteur,Phường Bến Nghé,Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3914 2012
 • Fax
  028 3914 2021
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Dầu khí
 • Ngành
  Dịch vụ và Thiết bị dầu khí
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Tiến Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Đức Chiến
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Văn Đức Tờng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thuỵ Tường
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thu Cúc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Tài
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Tiến Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Danh Rạng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Hoạt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Ngọc Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Văn Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Vũ Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Đắc Tùng
  Kế toán trưởng
 • Đỗ Danh Rạng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ