Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết (PTG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết
 • Tên quốc tế
  Phan Thiet Garment Import - Export Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Phan Thiet Gamex Co
 • Trụ sở chính
  282 Nguyễn Hội, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
 • Điện thoại
  +84-(0)62-382.19.47
 • Fax
  +84-(0)62-382.33.47
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Huỳnh Văn Nghi
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Bình
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Thị Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thanh Hoài Vũ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Tuyết Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tấn Vũ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Thắng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đoàn Tấn Kiểu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thanh Hoài Vũ
  Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Mỹ Linh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Thị Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Doãn Phước
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tấn Vũ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Thị Nam
  Giám đốc Tài chính
 • Huỳnh Thị Ngọc Chẩn
  Kế toán trưởng
 • Ngô Thị Nam
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ