Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương (PPI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương
 • Tên quốc tế
  Pacific Property And Infrastructure Developement Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PPI JSC
 • Trụ sở chính
  31/21 Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức
 • Điện thoại
  37269701
 • Fax
  37269872
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Đức Tấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Thanh Trúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trần Nhân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lưu Chiến Thắng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Đức Tấn
  Tổng Giám đốc
 • Trần Thanh Tâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Xuân Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Thế Phát
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tô Thị Thúy Hà
  Kế toán trưởng
 • Phạm Đức Tấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ