Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện (POT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu Điện
 • Tên quốc tế
  Post and Telecommunication Equipment Factory
 • Viết tắt
  POSTEF
 • Trụ sở chính
  số 61 Trần Phú - Phường Điện Biên - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  024 38455946/37338404
 • Fax
  024 38234128
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Thiết bị viễn thông
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Hải Vân
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Duy Dự
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Bích Hồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Huy Đồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thanh Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ma Thị Nghiệm
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Phương Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Hoàng Công
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tiến Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thanh Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Huyền Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Hòa
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Tiến Hùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ