Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê
 • Tên quốc tế
  Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Pha le Plastics Manufacturing and Technology.,jsc
 • Trụ sở chính
  Tầng 8, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, quận Cầu Giấy
 • Điện thoại
  35551669
 • Fax
  35551671
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Khai khoáng nói chung
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Mai Thanh Phương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồ Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thạc Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Đức Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Tiến Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Đức Tuấn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Mai Thị Thanh Hoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Hải Yến
  Tổng Giám đốc
 • Cao Văn Thái
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Xuân Trí
  Kế toán trưởng
 • Phạm Xuân Trí
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ