Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa (PGN: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa
 • Tên quốc tế
  Plastic Additives Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PGN.,JSC
 • Trụ sở chính
  Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại
  2113717108
 • Fax
  2113717107
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất thông thường
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Đặng Công
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Hường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Tuấn Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đặng Phi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Duy Ga
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Hoài Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Duyên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Minh Tiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Hải Hường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Đặng Công
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Hường
  Giám đốc Tài chính
 • Trần Thị Việt Oanh
  Kế toán trưởng
 • Trần Tuấn Nghĩa
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ