Công ty cổ phần Xây lắp điện I (PC1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Xây lắp điện I
 • Tên quốc tế
  Power Construction Joint Stock Company No.1
 • Viết tắt
  PCC1
 • Trụ sở chính
  18 Lý Văn Phúc, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
 • Điện thoại
  02438456329
 • Fax
  02438231997
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trịnh Văn Tuấn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Đệ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Văn Tứ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Hồng Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hải Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quang Vũ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Văn Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Ánh Dương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Hồng Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Tứ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Đệ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Nhật Tân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Quốc Tưởng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Minh Việt
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thanh Hương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ