Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Petrovietnam Packing Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PPC
 • Trụ sở chính
  Lô A1-3, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
 • Điện thoại
  078139575
 • Fax
  078139576
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Bao bì & đóng gói
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đức Thuận
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Tống Việt Thống
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thiên Hồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trung Kiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Như Quỳnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Nhật Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Chí Dương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Lệ Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trung Kiên
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Nhuận
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Cảnh Khánh
  Kế toán trưởng
 • Lê Cảnh Khánh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ