Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc (NVP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc
 • Tên quốc tế
  Vinh Phuc Water Supply Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Nước sạch Vĩnh Phúc
 • Trụ sở chính
  Số 220 đường Trần Phú, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại
  0211 3869 364
 • Fax
  0211 3868 663
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Ngô Trường Giang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đinh Thế Kỳ
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Thị Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Tiến Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Phú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Tiến
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Đức Thịnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Thị Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Trường Giang
  Tổng Giám đốc
 • Đinh Thế Kỳ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Thị Vinh
  Kế toán trưởng
 • Ngô Trường Giang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ