Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (NS2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội
 • Tên quốc tế
  Hanoi Water Supply Number 2 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Nước sạch số 2 Hà Nội
 • Trụ sở chính
  Km01, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
 • Điện thoại
  0438 750 394
 • Fax
  0438 750 396
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Ngọc Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Tạ Kỳ Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Quốc Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Phương Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Ngọc Bích
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Thu Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Quách Mạnh Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tạ Kỳ Hưng
  Tổng Giám đốc
 • Dương Quốc Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Phương Thảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Ngọc Lan
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Ngọc Diệp
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ