Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Bình (NQB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Bình
 • Tên quốc tế
  QUANG BINH WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  NQB
 • Trụ sở chính
  Số 81, đường Lý Thường Kiệt - phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
 • Điện thoại
  (052) 3822620; 3822354
 • Fax
  (052) 3823292
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Anh Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Minh Chương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Ban
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Vũ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Quang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Nghĩa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Anh Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Minh Chương
  Kế toán trưởng
 • Lê Anh Dũng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ