Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè (NPS: OTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè
 • Tên quốc tế
  Phu Thinh - Nha Be Garment Joint-Stock Company
 • Viết tắt
  NPS
 • Trụ sở chính
  13A Tống Văn Trân, Phường 5, Quận 11, TP.HCM
 • Điện thoại
  +84-(0)83-865.05.61
 • Fax
  +84-(0)83-974.40.41
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Thân Trọng Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Mỹ Trang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Ngọc Hưng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Công Danh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Hạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Thân Quý Phái
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Triệu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Ánh Tuyết
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Mỹ Trang
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ