Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
 • Tên quốc tế
  Danang Housing Development joint stock company
 • Viết tắt
  NDX
 • Trụ sở chính
  31 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
 • Điện thoại
  0511.3631157
 • Fax
  0511.3613797
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Quang Trung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Thị Ngọc
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Lê Duy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Thanh Viên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Thúy Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Yến Ninh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Lê Duy
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Kiều Giang
  Kế toán trưởng
 • Bùi Lê Duy
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ