Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre (NBT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre
 • Tên quốc tế
  Ben Tre water supply and sewerage joint stock company
 • Viết tắt
  Bewaco
 • Trụ sở chính
  Số 103 Đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
 • Điện thoại
  075.3811533 - 075.3825727
 • Fax
  075.3827781
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thị Diễm Phượng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Đình Tân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Tiến Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thanh Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Phong
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Hồng Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đình Huấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Thị Hồng Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Phan Thanh Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thanh Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Thị Thiên Trang
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ