Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy
 • Tên quốc tế
  577 Investment Corporation
 • Viết tắt
  577 Corp
 • Trụ sở chính
  01 Nguyễn Văn Đậu,P.5, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 62577577
 • Fax
  +84(0)8-38.44.60.17
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đoàn Tường Triệu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lưu Hải Ca
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phi Thường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Thanh Trúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thanh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quỳnh Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Võ Hoàng Chương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Tùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ninh Ngọc Liên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Thị Linh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lưu Hải Ca
  Tổng Giám đốc
 • Mai Thanh Trúc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quý Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Hải Đăng Khoa
  Kế toán trưởng
 • Trương Hải Đăng Khoa
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ