Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nafoods Group
 • Tên quốc tế
  Nafoods Group Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty CP Nafoods Group
 • Trụ sở chính
  Số 47, Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An
 • Điện thoại
  84-3-83853322
 • Fax
  84-3-83853902
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nước ngọt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Mạnh Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ryan Walter Galloway
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Duy Thái
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Chinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Johan De Geer
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Bộ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Phương Hồng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hồ Quốc Công
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Minh Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Mạnh Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Ryan Walter Galloway
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Duy Thái
  Phó Tổng Giám đốc
 • Diệp Thị Mỹ Hảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thị Minh Châu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tiến Chinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Diệp Thị Mỹ Hảo
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Thị Trang
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Mạnh Hùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ