Công ty Cổ phần Vật tư - TKV (MTS: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
 • Tên quốc tế
  Vinacomin - Materials Trading Joint stock company
 • Viết tắt
  MTS
 • Trụ sở chính
  Tổ 1 Khu 2 Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại
  333862063
 • Fax
  333862098
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dầu khí
 • Ngành
  Dịch vụ và Thiết bị dầu khí
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Thế Thành
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Minh Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Quang Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Quang Tuyến
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Kiên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Văn Tú
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tô Thị Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Minh Nghĩa
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mạnh Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Quang Vệ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Xuân Tùng
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Mạnh Cường
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ