Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long (MH3: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long
 • Tên quốc tế
  Binh Long Rubber Industrial Park Corporation
 • Viết tắt
  Công ty Cổ phần Khu công nghiệp cao su Bình Long
 • Trụ sở chính
  Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
 • Điện thoại
  0651.3645.206
 • Fax
  0651.3645.204
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Văn Vui
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trịnh Xuân Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Tấn Siêu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Đình Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Trọng Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Mạnh Xuân Tùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Minh Quốc Sang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Minh Dương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phan Đình Phúc
  Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Văn Thi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Trung
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Đức Cường
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ