Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV (MGC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV
 • Tên quốc tế
  Vinacomin – Mining Geology Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VMG
 • Trụ sở chính
  Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại
  033.371.5066
 • Fax
  033.371.5067
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Than đá
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hoàng Minh Hiếu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Ngôn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Lân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Minh Thọ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Tuấn Ninh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Kim Dung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Kim An
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Luận
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hà Minh Thọ
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Bá Lượng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Lân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Ngôn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hồng Lan
  Kế toán trưởng
 • Lưu Tiến Quỳnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ