Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO (MCI: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO
 • Tên quốc tế
  IDICO Material development and construction investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  MCI
 • Trụ sở chính
  Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  +84 (8) 356-0724
 • Fax
  +84 (8) 356-0455
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Văn Chung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Đình Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Vui
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Tấn Siêu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Đình Phúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Hữu Tín
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thành Công
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Minh Quốc Sang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Huy Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Tú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Xuân Ngợi
  Kế toán trưởng
 • Mai Xuân Ngợi
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ