Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (MCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp
 • Tên quốc tế
  High – Grade Brick - Tile Corporation
 • Viết tắt
  M & C
 • Trụ sở chính
  246 KP. Cây Chàm, phường Thạch Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  274.3658278
 • Fax
  274.3625379
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Mai Văn Chánh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thành Lộc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Thanh Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Băng Trang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thiện Thể
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Châu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Thu Hướng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Vĩnh Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thành Lộc
  Tổng Giám đốc
 • Trương Văn Hiện
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hứa Ngọc Chính
  Kế toán trưởng
 • Hứa Ngọc Chính
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ