Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai (LWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai
 • Tên quốc tế
  Lao Cai Water Supply Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LAWASUCO
 • Trụ sở chính
  37 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại
  (0214) 383 0224
 • Fax
  (0214) 383 0224
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Ngô Thanh Phương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Mật
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hồng Quảng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Phương Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Hằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Hồng Vân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Hữu Bằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Thị Thu Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Hồng Quảng
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Phương Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Mật
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Hằng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Huy
  Kế toán trưởng
 • Phùng Ngọc Minh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ