Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Tên quốc tế
  Lam Son Sugar cane Joint Stock Corporation
 • Viết tắt
  LASUCO
 • Trụ sở chính
  Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại
  037.899.66.67
 • Fax
  037.383.40.92
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Văn Tam
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Trung Thành
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phùng Thanh Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Tân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Du Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Thanh Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Văn Mạnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Tình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Phương
  Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Tân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Duy Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Bá Chiều
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Thị Thanh Hà
  Kế toán trưởng
 • Trần Phương Bắc
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ