Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Long Hậu
 • Tên quốc tế
  Long Hau Corporation
 • Viết tắt
  LHC
 • Trụ sở chính
  Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Long An
 • Điện thoại
  028 37.81.89.29
 • Fax
  028 37.81.89.40
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Quý Hiệp
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Mạnh Thường
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Hồng Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Như Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Hạnh Tiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Trọng Vũ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Anh Huy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Ngọc Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Hồng Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Bá Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Như Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Đình Thu Nhi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tấn Phong
  Kế toán trưởng
 • Phạm Thị Như Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ