Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (LG9: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9
 • Tên quốc tế
  Mechanized Construction And Installation Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LICOGI 9
 • Trụ sở chính
  số 02, đường số 1, khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
 • Điện thoại
  2513836203
 • Fax
  2513836285
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Thanh Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đào Hồng Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Duy Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Như Thái
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Ngọc Huyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đào Duy Hiền
  Tổng Giám đốc
 • Đào Hồng Khánh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Tiến
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ