Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (L35: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama
 • Tên quốc tế
  Erection Mechanical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LILAMA.EMC
 • Trụ sở chính
  Số 72E, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
 • Điện thoại
  +84-(0)30-387.11.25
 • Fax
  +84-(0)30-387.30.74
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Mạnh Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Triều
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tất Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Sơn Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mạnh Hưởng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hồng Tân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lại Việt Tân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Tuấn Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Triều
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Quang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Giang Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mạnh Hưởng
  Kế toán trưởng
 • Văn Việt Hưng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ