Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần tập đoàn Kido
 • Tên quốc tế
  Kido Group Corporation
 • Viết tắt
  KIDO Group
 • Trụ sở chính
  138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1
 • Điện thoại
  38270468
 • Fax
  38270469
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  VNINDEX
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Kim Thành
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Lệ Nguyên
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Gia Huy Chương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Trí
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vương Ngọc Xiềm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vương Bửu Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quốc Nguyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thuận
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Xuân Liễu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Ngọc Chi
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lương Mỹ Duyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lương Quang Hiển
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Lệ Nguyên
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Luân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Wang Ching Hua
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mã Thanh Danh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Kelly Yin Hon Wong
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Tiến Hoàng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Quốc Nguyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Quốc Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Xuân Liễu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Xuân Trầm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vương Bửu Linh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vương Ngọc Xiềm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Oanh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Xuân Liễu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ