Công ty Cổ phần Khoáng Sản Luyện Kim Cao Bằng (KCB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Khoáng Sản Luyện Kim Cao Bằng
 • Tên quốc tế
  Cao Bang Mineral and Metallurgical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CMAMC
 • Trụ sở chính
  Số 52, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, tp Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
 • Điện thoại
  026 350 5505
 • Fax
  026 385 2579
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Kim loại màu
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Tiến Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đặng Giang Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Chưởng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Ngọc Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Văn Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Long
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Chưởng
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Hữu Chiêm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tiến Hảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nông Thị Mùi
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ