Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 10 IDICO (I10: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 10 IDICO
 • Tên quốc tế
  IDICO NO.10 INVESTMENT CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  IDICO-INCO 10
 • Trụ sở chính
  43A, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, tp. Cần Thơ
 • Điện thoại
  07103.830.191
 • Fax
  07103.831.284
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Hồng Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Mai Quốc Chinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Tất Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Văn Tuân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Tấn Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Tiến
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Thùy Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Nguyễn Anh Đức
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Công Chung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Tất Linh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thành Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Mạnh Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Vân
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ